7 شهریور 1401

اطلاعاتی جامع درباره ایمپلنت دندان در بیماران دیابتی

ایمپلنت دندان در بیماران دیابتی بایستی تحت کنترل‌های اولیه صورت بگیرد تا احتمال موفقیت آن افزایش یابد. به‌طورکلی، دیابت باعث عدم تنظیم گلوکز یا قند خون […]