31 خرداد 1399
دندان قروچه با بروکسیسم | نخ دندان مینا

دندان قروچه یا بروکسیسم چیست

بروکسیسم یا دندان قروچه به وضعیتی گفته می شود که فرد تحت شرایط خاصی، از جمله استرس یا عصبانیت، یا ناخوداگاه در هنگام خواب، دندان هایش […]