15 شهریور 1399
مراحل پوسیدگی دندان | نخ دندان مینا

شناخت مراحل پوسیدگی دندان

پوسیدگی یک فرآیند ناگهانی نیست و در طی مراحل مختلفی رخ می دهد. به همین دلیل موارد مختلفی از انواع پوسیدگی دندان به ثبت رسیده است. […]